Elk kind is even waardevol

Elk kind is even waardevol

Identiteit

Elk kind is even waardevol

De Bron is een christelijke school waar leerkrachten vanuit de wetenschap werken dat elk kind voor God van evenveel waarde is. De school wil dat kinderen Gods liefde leren kennen en dit ook zelf voorleven. Directeur Martijn van der Weerd benadrukt: “We dragen de christelijke identiteit actief uit en weerspiegelen de liefde van God in ons dagelijkse handelen.”

Image

Een veilige plek voor elk kind

“Kinderen zijn een parel in Gods hand. Wij voelen de opdracht om zorgvuldig met die parel om te gaan. Kinderen moeten zich op de Bron ‘thuis’ en veilig voelen. We vinden die betrokkenheid naar elkaar dan ook belangrijk voor zowel kinderen, ouders als het team. We hechten groot belang aan de relatie met elkaar en de relatie met God. Dit zorgt voor een christelijke cultuur en identiteit die goed zichtbaar is in al het handelen van de leerkrachten.”

Respect en waardevolle omgang met elkaar

“De christelijke waarden en normen zijn belangrijk om mee te geven aan kinderen, ongeacht de achtergrond of overtuiging van de ouders.” Martijn vertelt verder: “Wederzijds respect is hierbij een belangrijke boodschap, want elk kind is even waardevol. We willen zorgen voor een veilig klimaat waarin persoonlijke groei en ontwikkeling centraal staan.” De school verwelkomt kinderen van verschillende religies en achtergronden. Van ouders en kinderen wordt verwacht respect te hebben voor de christelijke identiteit van de school. Kinderen worden gevraagd deel te nemen aan de christelijke vieringen en activiteiten.

Bijbelverhalen en gebed

Elke dag begint met een Bijbelverhaal, gedicht of lied en gebed. In het gebed wordt dankbaarheid uitgesproken, wordt er naar elkaar omgezien en wordt stilgestaan bij zorgen die er zijn. Martijn: “De leerkracht bidt niet alleen; kinderen die dat willen kunnen meedoen in het kringgebed. Ook is er een actieve gebedsgroep van betrokken ouders die voor de school, kinderen en medewerkers bidt.”

“Jezus is er voor jou!”

Image
Image

Themaweken en vieringen

“We organiseren twee keer per jaar een Bijbelse themaweek in samenwerking met lokale kerken en de andere scholen van onze schoolvereniging ‘CNS Nunspeet’. Tijdens deze week staat een Bijbels thema centraal en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. De week wordt afgesloten met een samenkomst in één van de kerken. Daarnaast worden Kerst, Pasen en Pinksteren uitgebreid gevierd op school of in de kerk. Elke maand wordt er door een andere bovenbouwgroep een maandviering voorbereid. Het is mooi om te zien dat kinderen hier met rust en eerbied aan deelnemen.”

Blijvende herinnering aan Jezus' boodschap

Als afsluiting van hun tijd op de Bron krijgen kinderen bij het verlaten van de school een bijbel of ander Bijbels geschenk mee. Dit is een belangrijke traditie die bijdraagt aan het doorgeven van de christelijke boodschap. Martijn sluit af: “Dit geschenk dient als blijvende herinnering aan de boodschap: ‘Jezus is er voor jou’. Het kan de kinderen op elk moment van hun leven blijven inspireren en steunen.”