Leren is leuk!

Leren is leuk!

Onderbouwd

Leren is leuk!

“Leren terwijl je het gevoel hebt dat je speelt, dat wil toch ieder kind?” Ada Bikker en Karina Verweij, beiden leerkracht bij de kleuters, zijn erg enthousiast over Onderbouwd: “In het spelen zit de ontwikkeling. Kinderen raken vanuit zichzelf gemotiveerd. Onderbouwd is een leerlijn voor rekenen, taal en motorische ontwikkeling. We hebben zelf veel invloed op de invulling van de thema’s. Bovendien zorgt Onderbouwd voor een duidelijk beeld van de groei van het kind.”

Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs

“Voorop staat dat Onderbouwd heel erg leuk is voor de leerlingen. We maken gebruik van handpoppen. Deze staan voor verschillende leergebieden. Als Mien de meetmuis, woordspin Wim of Arie de letterkanarie tevoorschijn komt, weten leerlingen direct waar we aan gaan werken. Dat maakt het heel duidelijk en voorspelbaar”, vertelt Ada. Karina vult aan: ”De handpoppen maken de verwachtingen heel zichtbaar. Leerlingen staan direct in de juiste stand om te leren, terwijl het voelt als spel.”

Image

“In het spelen zit de ontwikkeling.”

Image
Image
Image

De ruimte in

Ada: “We werken thematisch aan doelen en routines. Een doel is iets waarvan we willen dat leerlingen het kennen of kunnen. Een routine is dan een opdracht of oefening die we herhalen om dat doel te bereiken.” Karina vertelt hoe dat eruit ziet: “Het thema was laatst ‘De Ruimte’. Het doel is dat leerlingen kleuren kunnen mengen. Wij geven dan de opdracht dat leerlingen de planeet aarde moeten verven, maar ze krijgen geen groene verf. Die kleur moeten ze mengen met andere kleuren.” Ada: “Zo’n thema wordt door Onderbouwd ondersteund door een praatplaat, een themaboek en woordkaarten die allemaal te maken hebben met het thema ‘De Ruimte’. Onderbouwd is heel sterk in het ontwikkelen van de woordenschat van kinderen.”

Diverse werkvormen

“We werken het thema op verschillende manieren uit”, vertelt Ada. “De leerlingen spelen en werken in kleine groepjes van ongeveer vijf of zes. Deze groepjes wisselen een paar keer per jaar, zodat leerlingen aansluiting vinden op hun niveau en ook sociale vaardigheden oefenen met steeds andere kinderen.” Karina: “Deze groepjes rouleren langs de verschillende werkvormen en leerdoelen. We hadden bijvoorbeeld een poppenkast omgebouwd tot ruimteschip, zodat kinderen daar kunnen spelen dat ze astronaut zijn. De zandtafel was een maanlandschap en op het schilderbord werden planeten geschilderd.” Ada vult aan: “De huishoek blijft echter hetzelfde. Dit is een plek in de klas die altijd heel dicht bij de belevingswereld van de kinderen blijft.”

Image

Niet toetsen, maar observeren

“We introduceren een thema in de grote kring met alle leerlingen. Tijdens de speelwerkles gaan we vervolgens zelf met een groepje in de kleine kring aan de slag. We observeren dan in hoeverre een doel beheerst wordt en registreren dat in Onderbouwd online. Op basis hiervan kunnen we leerlingen verder ondersteunen of een moeilijker doel aanbieden. Dit doen we dagelijks, telkens met een ander groepje. Op deze manier houden we de ontwikkeling van kinderen heel nauwkeurig in de gaten.”

Betrokken ouders

“Via onze ouderapp Parro houden we ouders op de hoogte van de activiteiten in de klas. Wanneer we een nieuw thema introduceren merken we dat ouders graag bijdragen.” Ada en Karina zijn blij met dit enthousiasme: “Toen we het thema ‘Kinderboerderij’ introduceerden werden we overspoeld met materialen van thuis. Dat is heel leuk om te zien!”