CNS De Bron samen in ontwikkeling

Verbinding, Ontwikkeling en Kwaliteit

CNS De Bron samen in ontwikkeling

Verbinding, Ontwikkeling en Kwaliteit

Voorwoord

Pas als je je veilig en gewaardeerd weet, kun je optimaal leren en ontwikkelen.

De basisschool is een heel belangrijke periode in het leven van elk kind. Ouders zoeken daarom naar een school waarbij het kind vanuit een veilige leeromgeving goed onderwijs krijgt en samen - in verbinding met andere kinderen - zich kan ontwikkelen en groeien.

Het team van de Bron heeft aandacht voor het welbevinden en de veiligheid van alle kinderen, meesters en juffen. Daarbij past ook verantwoordelijkheid, onderling respect en samenwerken.  We willen een school zijn waar kinderen en ouders meetellen. Wij vinden het belangrijk dat u bij onze school betrokken bent. Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten komt de ontwikkeling van het kind ten goede.

Zo willen we samen zorgen dat elk kind met plezier naar school gaat, maar ook echt leert en zich ontwikkelt. Dat leren is niet alleen gericht op kennis, maar ook op sociale vaardigheden, cultuur, creativiteit, omgaan met anderen en onze wereld. Dat samen maakt dat we gaan voor kwaliteit. Als school zijn we trots op de naam van onze school. Als je samen weet uit welke ‘bron’ je put, dan weet je waar je kracht, de richting en het voorbeeld vandaan komen. Dat voorbeeld en die bron vinden wij in de Bijbel en dat willen we voorleven.

Elk kind is waardevol en telt mee. We geloven dat ieder kind kan leren en groeien en nu en straks van betekenis kan zijn in de maatschappij. Het is onze taak om elk kind hiermee te helpen. Jezus is hierbij, als Zoon van God, ons voorbeeld.

Naast deze Online Editie sturen wij eens per drie weken een nieuwsbrief, het Bronnieuws. Veel communicatie tussen leerkrachten en ouders gaat via ‘Parro,’ dit is een speciale school-ouder app.

We hopen dat u onze Online Editie met plezier zal lezen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, komt u dan gerust langs voor een gesprek. Wij geven u graag meer informatie, een rondleiding of uitleg.
Image

Martijn van der Weerd

directeur De Bron