Zorgvuldig omgaan met Zijn kinderen

Zorgvuldig omgaan met Zijn kinderen

Image

Identiteit

Zorgvuldig omgaan met Zijn kinderen

“God heeft een plan met ons leven. We zijn allemaal waardevol in Zijn ogen. Onze christelijke identiteit bepaalt de manier waarop met elkaar omgaan”, vertelt Albert Magré, directeur van de Da Costaschool in Elspeet, vol overtuiging. “We mogen de liefde van Jezus uitstralen. We zijn allemaal kinderen van God. We willen de kinderen deze boodschap meegeven bij alles wat we doen.”

Ieder kind is uniek

“Kinderen krijgen op onze school de ruimte en het vertrouwen om te groeien. Uiteindelijk leren ze zelf de juiste keuzes te maken, op welk gebied dan ook. We geloven in de onvoorwaardelijke Liefde van Jezus. Ieder kind is uniek. We vinden dat we op een zorgvuldige manier naar kinderen moeten kijken.” Albert vertelt dat deze overtuiging breed gedragen wordt binnen het team: “Alle medewerkers zijn betrokken christenen. De liefde voor de schepping komt bij ons rechtstreeks uit het hart.”

Iedereen is welkom

Bij het eerste contact met ouders komt de christelijke identiteit altijd ter sprake. “We vragen van ouders om respect te hebben voor de manier waarop we onze christelijke identiteit uitdragen. We handelen vanuit de waarden en normen van de Bijbel,” legt Albert uit. “De kinderen nemen deel aan alle activiteiten en vieringen. Deze vieringen vinden soms plaats in de kerk. Ouders en kinderen ervaren het als een verrijking en dat doet ons goed.”

Onze identiteit is zichtbaar

“Leerkrachten leven hun overtuiging voor in hun omgangsvorm naar elkaar, naar ouders en naar kinderen. Ze spreken met één mond.” Albert vertelt verder: “In de klassen is onze identiteit ook zichtbaar. Er worden meerdere Bijbelverhalen verteld gedurende de week. Er wordt samen gezongen en gesproken over wat het inhoudt om te leven met God. Elke week leren de kinderen nieuwe liedjes en knutselen of tekenen ze over de verhalen van die week. Bij de binnenkomst in ons gebouw zie je meteen een grote poster hangen met de tekst ‘Je bent een parel in Gods hand’.”

Image
Image

“We geloven in de onvoorwaardelijke Liefde van Jezus.”

Biddag en dankdag

“Op biddag en dankdag beginnen we de dag met een gezamenlijke viering, centraal in de hal. Dit wordt vormgegeven door de groepen. Er worden verhalen verteld en kinderen maken muziek op instrumenten en zingen samen liedjes. ‘s Middags is er dan een viering in de kerk. Ik tref daar veel ouders van school en dat vind ik mooi om te zien. Onze vieringen zijn ook vooral gericht op de wereld om ons heen. Hoe kunnen we christen zijn in de huidige maatschappij? Dat maakt dat kinderen erg betrokken zijn.”

De kracht van gebed

“Elke dag begint en eindigt met gebed. Meestal gaat de leerkracht voor in gebed. In het gebed worden actuele en persoonlijke onderwerpen voorgelegd aan God. De kinderen leren zo dat ze er niet alleen voor staan. Bij een kringgebed kunnen kinderen die dat willen zelf bidden.” Albert vertelt enthousiast verder: “We hebben ook een gebedsgroep. Een groepje ouders komt elke maand samen op school om te bidden. Onder de poster in de hal staat een gebedsdoos waar kinderen hun gebedspunten in kunnen achterlaten. Die gebedsgroep komt twee keer per jaar in de hal en vertelt de kinderen op een creatieve manier over de kracht van het gebed. Zo zijn we verbonden met elkaar en met God.”