Uw kind… daar gaan we voor!

Uw kind… daar gaan we voor!

Voorwoord

Uw kind… daar gaan we voor!

Op De Da Costaschool mogen we de liefde van Jezus uitstralen. Kinderen moeten weten dat ze waardevol zijn in Zijn ogen. Samen met ouders en andere opvoeders leren wij de kinderen Jezus te volgen in het dagelijks leven. God heeft een plan met ons leven en van daaruit mogen wij leven.

‘Vanuit Zijn Liefde geven we jou op de Da Costaschool ruimte en vertrouwen om te groeien, zodat je de moed krijgt om goede keuzes te maken.’

Dit is waar wij in geloven. Vanuit Gods onvoorwaardelijke liefde kijken wij op een zorgvuldige manier naar het kind. Omdat ieder kind uniek is, is het vanzelfsprekend dat ieder kind ook andere ‘ruimte’ en ‘vertrouwen’ nodig heeft om zelf te groeien.

Onze visie geven we vorm vanuit de ambities zoals verwoord in het koersplan van het CNS. Samenwerken, professionaliseringen en profilering zijn de onderliggende pijlers. Voor ons zijn dit prachtige waarden die ons veel zeggen over onze manier van onderwijs geven en pedagogisch handelen. Tegelijkertijd zijn het ook de waarden die Jezus in Zijn leven aan ons heeft geleerd.

Ruimte en vertrouwen om te groeien, zodat je de moed hebt om goede keuzes te maken… Dat zijn mooie woorden, maar hoe ziet dit er concreet uit?

In de verschillende hoofdstukken van het digitaal magazine lees je terug hoe we daar zoveel mogelijk invulling aan willen geven.
Image

Albert Magré

directeur Da Costaschool