Immanuël: God met ons

Immanuël: God met ons

Identiteit

Immanuël: God met ons

Op de Immanuëlschool staat de christelijke identiteit centraal. Leerkracht Sandra Foppen: “We willen de kinderen bekendmaken met de liefde van God voor ons allemaal. Dit doen we door onze overtuiging zichtbaar te maken in al ons handelen.”

De Bijbel als basis

De basis en inspiratie is de Bijbel als Woord van God. Dit betekent dat de school open staat voor alle mensen, omdat zij geloven dat iedereen door God geschapen is en geroepen is om te leven tot Zijn eer. De school ziet Jezus Christus als voorbeeld voor hoe we als Gods kinderen op deze wereld mogen leven en streeft ernaar om door de kracht van de Heilige Geest Jezus’ voorbeeld van liefde na te volgen.

Image

Een duidelijke identiteit met veel aandacht voor elkaar

“Onze christelijke identiteit is stevig verankerd en zichtbaar in ons pedagogisch handelen. We zijn een warme school waar veel aandacht voor elkaar is. Ouders kiezen bewust voor onze school, niet alleen vanwege het goede onderwijs dat geboden wordt, maar juist ook vanwege de identiteit.” Van kinderen wordt een actieve deelname aan de christelijke vieringen en activiteiten verwacht. “Uiteraard hebben wij ook respect voor ouders met andere opvattingen”, vervolgt Sandra.

Themadiensten en sing-ins

“Het Paasfeest en de Kerstviering vinden plaats in de kerk en hierbij worden alle kinderen verwacht. Ook heeft onze schoolvereniging CNS Nunspeet twee keer per jaar een themadienst waarvoor kinderen een week lang werken aan een bepaald thema. Bij de start van het schooljaar is er een sing-in en aan het einde van het schooljaar een sing-out. Dankdag, biddag en pinksteren worden ook op school gevierd. Met het team openen we samen de week waarbij onze identiteit centraal staat.”

“Onze christelijke identiteit is stevig verankerd en zichtbaar in ons handelen.”

Image
Image

Dagopeningen en teksten van de week

“Waar wij voor staan is niet alleen zichtbaar in de vieringen en activiteiten, maar ook in de dagelijkse praktijk van de school. Zo zijn er in de school identiteitsborden waarvoor elke maand een andere groep verantwoordelijk is. De kinderen hangen hier bijvoorbeeld een lied met werkjes of tekeningen op, passend bij een thema of viering.” Elke dag start met een dagopening in de klas. Sandra: “Op maandag wordt een lied van de week geïntroduceerd. Op dinsdag, woensdag en donderdag vertellen of behandelen de leerkrachten een bijbelverhaal en op vrijdag is er een verwerking.”

Betrokken ouders

Gebed is krachtig en kan een verschil maken in het leven van de kinderen, het personeel en de gemeenschap van de school. In de gebedsgroep leggen ouders gezamenlijk alle zaken van de school en de verschillende groepen voor de Here God neer. “Het is een prachtige manier om te laten zien dat we om elkaar geven en om de school waar onze kinderen leren en groeien. Kinderen kunnen zelf gebedspunten aanleveren.” Sandra vertelt hoe de boodschap na de schoolperiode ook meegegeven wordt: “We geven de kinderen bij hun afscheid van school een bijbel mee. Samen met hun ouders bepalen de kinderen thuis welke bijbel ze graag zouden willen. Zo willen we hen nu en voor later meegeven dat zij altijd bij God terecht kunnen.”