Gemotiveerde leerlingen door handelend leren

Gemotiveerde leerlingen door handelend leren

IPC

Gemotiveerde leerlingen door handelend leren

“Leerlingen wíllen leren en hebben nooit het gevoel dat ze móeten. IPC helpt ons om dat doel te bereiken.” Leerkrachten Mirjam Kruithof en Thea Keizer zijn erg enthousiast. “De intrinsieke motivatie van leerlingen wordt aangeboord door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Wij coachen leerlingen in de wijze waarop ze hun werk doen, terwijl we ondertussen hun groei bijhouden. Aan het einde van een thema presenteren leerlingen wat ze geleerd hebben.”
Image

“Leerlingen worden enthousiast van deze boeiende, actieve en zinvolle lessen.”

Image

Zaakvakken

IPC staat voor International Primary Curriculum en is een leerplan voor de zaakvakken. “Leerlingen leren niet alleen over de inhoud, maar ze worden zich vooral bewust van hun groei. Ze weten waarom en hoe ze nieuwe dingen leren”, vertelt Mirjam. Thea vult aan: “Voorheen lazen we bij aardrijkskunde bijvoorbeeld een stuk tekst over een vulkaan. De leerlingen maakten vervolgens vragen en opdrachten en kregen dan huiswerk mee voor een toets. Dat was niet iets waar ze heel enthousiast van werden. Door handelend bezig te zijn komen kinderen met enthousiaste verhalen thuis over hoe ze een vulkaan gemaakt hebben. Ze kunnen daarbij veel beter uitleggen hoe een vulkaan werkt. Hierdoor gaat de leeropbrengst omhoog.”

Goed leren samenwerken

Thea: “Elke zes weken starten we met een nieuw thema, bijvoorbeeld het thema Kermis. Binnen het thema gaan leerlingen drie middagen in de week aan de slag met vragen die raken aan verschillende vakgebieden, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en wetenschap of muziek: ‘Hoe werkt zwaartekracht in een kermisattractie?’of ‘Waaraan herken je kermismuziek en waarom heet dat zo?’. Ze worden geprikkeld om zelf op onderzoek uit te gaan. Ze leren heel goed samenwerken en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Deze werkwijze bevordert waardevol contact tussen de leerlingen. Aan het einde van de zes weken presenteren ze wat ze geleerd hebben aan elkaar.”

Image
Image
Image

Leerkracht als coach

Mirjam vertelt over haar veranderende rol: “Leerlingen zijn echt actief bezig. Wij staan als leerkrachten niet voor de klas informatie te zenden. De leerlingen gaan zelf op zoek naar informatie en gebruiken daar allerlei bronnen voor. Soms proberen ze uit wat ze ontdekt hebben. Onze rol is vooral de juiste coachende vragen stellen. We maken de lessen zelf en delen die met elkaar in ons team. Dat kost tijd, maar de lessen zijn op die manier veel beter op maat voor onze eigen leerlingen. Bovendien zorgen we dat we alle doelen behalen en hebben we meer grip op de groei van leerlingen. Gelukkig worden we goed en professioneel ondersteund door IPC Nederland met studiedagen en cursussen.”

Betrokken ouders

Mirjam vervolgt: “Ouders zijn daarnaast veel meer betrokken bij het leerproces. Aan het begin van een thema krijgen ouders een ouderbrief waarin we het thema toelichten. Via de ouderapp Parro houden we de ouders op de hoogte van de activiteiten. Aan het einde van een thema is er een kijkmiddag. Ouders luisteren dan naar hun eigen kind die uitleg geeft over waarom en hoe het geleerd heeft over het thema. Dit gebeurt aan de hand van de leerwand, waarop per vakgebied doelen, werkjes, briefjes en foto’s hangen, soms met touwtjes aan elkaar verbonden om onderlinge verbanden aan te tonen.” Thea: “Hier worden ouders - en ook wij - heel enthousiast van!”