Immanuëlschool…
met oog voor talent

Immanuëlschool…
met oog voor talent

Voorwoord

Immanuëlschool… met oog voor talent

Op de Immanuëlschool staat uw kind centraal. Geïnspireerd door de Liefde van Christus werken wij iedere dag aan de optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Er is een warme, veilige en open sfeer op school waarin veel aandacht is voor de individuele behoefte. Op de Immanuëlschool werken leerkrachten met veel passie voor het onderwijs en voor het welbevinden van het kind.

Wij weten dat je met en van elkaar leert. Een kind moet zich gezien voelen , kunnen samenwerken en spelen en plezier hebben. Wij bieden leerlingen ruimte om nieuwsgierig te zijn en dingen te ontdekken en stellen alles in staat om uw kind de kennis en vaardigheden te leren die nodig zijn om zich verder te ontplooien. Duidelijkheid, rust en structuur zijn hierin belangrijk.

We werken samen aan een veilig leer- en leefklimaat. De kanjertraining speelt hierin een grote rol. De inzet van de kanjermethode helpt de kinderen bij het hebben van een veilige omgeving. In die veilige omgeving gaan wij met respect en vertrouwen met elkaar om. Elk kind is uniek, deze eigenheid willen wij ontdekken zodat de leerlingen mogen uitgroeien tot gelukkige kinderen die naar het voortgezet onderwijs uitstromen.

Wij willen een school zijn waar kinderen en ouders meetellen. Wij vinden het belangrijk dat u bij onze school betrokken bent. Een goede samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze Online Editie. Heeft u vragen of wilt u de school bezoeken, kom gerust langs. Wij geven u graag de informatie die u zoekt.

Hartelijke groet,

Namens het team

Image

Bertha Immerzeel

directeur Immanuëlschool