Je leert beter wanneer je beweegt

Je leert beter wanneer je beweegt

Bewegend Leren

Je leert beter wanneer je beweegt

“Een kind is niet gemaakt om stil te zitten. Bewegend leren is niet alleen heel leuk, het draagt merkbaar bij aan de ontwikkeling en een gezonde leefstijl”, vertelt groepsleerkracht Anne-Marie van de Steeg, die onderzoek uitvoerde naar bewegend leren. “Uit steeds meer recent onderzoek blijkt dat voldoende bewegen leidt tot betere schoolprestaties. Het is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor een betere concentratie, zelfbeeld en plezier. Onze leerlingen zijn laaiend enthousiast!”

Image

Doen en ervaren

“Kinderen leren veel beter als ze ervaren. Daarom verdiepen wij ons al geruime tijd in bewegend leren. Het hele lichaam wordt daarbij gebruikt om te leren, in plaats van alleen het hoofd. De beweging wordt een soort ezelsbruggetje voor de leerstof. De opdracht is bijvoorbeeld dat ze drie dartpijltjes moeten gooien op grote dartborden om een som te vormen. In het boek moeten ze dat tekenen. Dat is heel abstract en leerlingen snappen dat vaak niet direct. Bij bewegend leren teken ik de dartborden heel groot op het plein. De leerlingen gooien drie pittenzakken in de vakken van het dartbord en lossen samen de som op. Als we de opdracht dan de volgende dag in het boek maken, komt er geen enkele vraag.” Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen. Daardoor kan er meer kennis opgeslagen worden, kunnen leerlingen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe.

“Een kind is niet gemaakt om stil te zitten.”

Leren zonder het door te hebben

Bewegend leren kan bestaan uit spelvormen waarin duidelijke leerdoelen zitten. Deze spellen worden bijvoorbeeld gekoppeld aan cijfers, rekensommen, letters of woorden. De leerlingen vinden die spellen zo leuk, dat ze vaak niet merken dat ze aan het leren zijn. “Als na zo’n rekenles de pauze begint, vragen ze soms aan mij: ‘juf, we moeten voor de pauze toch eerst nog rekenen?’. Vooral de jongere leerlingen in groep 3 hebben niet altijd door dat de rekenspelletjes die we buiten doen ook echt lessen zijn.” De leerlingen behalen hun leerdoelen spelend en met plezier. Bovendien versterkt bewegen hun zelfvertrouwen.

Met sprongen vooruit

“Als onderdeel van mijn studie bewegingsonderwijs heb ik onderzoek gedaan naar het effect van bewegend leren op spelling. De resultaten waren verbluffend. De leerlingen gingen met sprongen vooruit, letterlijk en figuurlijk.” Anne-Marie weet het team vervolgens ook enthousiast te maken. “Dat kostte weinig moeite, want we hebben een gemotiveerd team dat ziet dat bewegend leren echt potentie heeft. Bewegend leren heeft nu een vaste plek in ons aanbod. We gebruiken daarbij betekenisvol materiaal. We beschikken over springmatten, kegels en pittenzakjes met getallen, mikdoelen, grote dobbelstenen, houten hoepels en nog veel meer.” Het materiaal is geschikt voor alle groepen, voor binnen en buiten.

Image
Image

Leerzaam, leuk en gezond

Steeds meer studies wijzen uit dat onvoldoende bewegen vooral op de lange termijn veel negatieve effecten heeft. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie bewegen jongeren te weinig. De Immanuëlschool wil het goede voorbeeld geven. “Bewegen is erg goed voor ons, voorkomt overgewicht en houdt ons gezond,” aldus Anne-Marie. “Onze leerlingen hebben veel plezier in bewegend leren. Het motiveert ze enorm en daarnaast wordt bewegen heel gewoon. Voor ons is het ook leuk, want we zien dat het werkt. Ouders genieten op afstand mee via onze ouderapp Parro. Samen zijn we een leerzame, leuke en gezonde school!”