Leren terwijl je speelt

Leren terwijl je speelt

Kleuterontwikkeling

Leren terwijl je speelt

“Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs”, zegt Iris de Ruiter, leerkracht van groep 1/2 op de Immanuëlschool. “Kinderen spelen het liefst. Die intrinsieke motivatie spreken we aan. We bevorderen de onderzoekende en nieuwsgierige houding, zodat ze verder komen in hun denkproces. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen kinderen.”

Image
Image

Thematisch onderwijs

“We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kleuters. Daarom werken we met thema’s en daar koppelen we vervolgens doelen aan. Dat doen we in uitdagende hoeken, met betekenisvolle activiteiten en in onderwijsleergesprekken.” Iris vertelt hoe dat gaat: “Als we bijvoorbeeld het thema ‘lente’ hebben, dan voeren we het vee. De koe mag water hebben tot de vijf en het schaap tot drie. Het varken mag meer voer en het kuiken minder. Zo behandelen we getallen en meer/minder begrippen tijdens het spelen.”

“Er zit een doel achter het spelen.”

Spelend werken aan doelen

‘In welke ontwikkelingsfase zit een kleuter? Wat hoort bij de leeftijd? Waar kunnen we extra hulp bieden? Iedere dag bekijken we dat opnieuw. Wat gaat goed? Wat kan beter? Leerlingen zijn gewoon lekker aan het spelen, maar ondertussen leren ze juist heel veel. Als leerkracht ‘spelen’ wij mee. We observeren dan welke doelen behaald worden en oefenen ondertussen vaardigheden met de leerlingen zoals samenspelen of op je beurt wachten. Wanneer ik met het ene groepje bezig ben, bevorder ik ondertussen de zelfstandigheid bij het andere groepje. Dat gebeurt ook met het kiesbord. Leerlingen kiezen waar ze gaan spelen en werken, maar gedurende twee weken zijn er twee verplichte hoeken. Soms kiezen ze die meteen, soms heeft een leerling leerkrachtsturing nodig.”

Image
Image
Image

Dagritme

Iris laat zien dat overal over nagedacht is: “We werken met dagritmekaarten, zodat kleuters weten hoe de dag verloopt en wat er van hen wordt verwacht. Ze ervaren hoe lang iets duurt en ontwikkelen zo tijdsbesef. We gebruiken hulpmiddelen om aan te tonen wat er gebeurt en leren kleuters aan hoe ze dan moeten handelen. Als de juf bezig is met een groepje, dan is ze niet beschikbaar voor de andere leerlingen. Dat maken we zichtbaar met een pop op de stoel van de juf of met een ketting die de juf om heeft. Leerlingen moeten dan met die uitgestelde aandacht van 5 tot 10 minuten leren omgaan. Dat is heel goed, want zo stimuleren we de zelfredzaamheid.”

Betrokken ouders

“Aan het begin van het schooljaar is er een ouderavond over het kleuteronderwijs. Via onze ouderapp Parro houden we ouders op de hoogte van de activiteiten in de klas. Aan het einde van de week geven we een weekupdate, vaak met foto’s.”Iris is blij met de inbreng van ouders: “Wanneer we een nieuw thema bedenken samen met de leerlingen, doen we een oproep aan ouders om echt materiaal van thuis mee te geven. Hier wordt altijd volop gehoor aan gegeven, net als bij het organiseren van activiteiten en vervoer. Dat is echt heel fijn!”