Goed en passend onderwijs
voor hoogbegaafde kinderen

Goed en passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Triade-groepen

Goed en passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen zijn bijzonder getalenteerde kinderen, die op het gebied van ontwikkeling, leerstrategie en sociale vaardigheden andere behoeften hebben dan hun leeftijdsgenoten. “Het is belangrijk dat deze kinderen de juiste begeleiding krijgen, zodat ze zichzelf leren kennen en zich kunnen ontwikkelen tot hun volle potentieel”, vertelt Carin van den Hardenberg, specialist hoogbegaafdheidsonderwijs en leerkracht van de Triade-groepen.
Image

“Elk kind heeft het recht om lekker in zijn vel te zitten.”

Hoogbegaafdheidsonderwijs is een noodzaak

"Er was in Nunspeet behoefte aan een plek voor hoogbegaafde kinderen om echt goed onderwijs te krijgen. Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat deze kinderen de juiste begeleiding krijgen en uitdagingen aangaan die passen bij hun niveau", aldus Carin. “Ieder kind is anders en heeft zijn eigen talenten en behoeften. Dit geldt ook voor hoogbegaafde kinderen. Zij hebben behoefte aan een specifieke aanpak. Een aanpak die past bij hun capaciteiten, talenten, leerbehoeften en persoonlijke ontwikkeling.”

Vroeg signaleren

“Het gevaar van hoogbegaafdheid is dat kinderen zich gaan aanpassen en gaan onderpresteren in de klas. Als ze denken: ‘ik ga maar doen zoals de klas’, dan kan dat subtiel gebeuren en blijft het onopgemerkt. Het kan echter ook gebeuren dat het kind volledig onderuit gaat en dat valt meer op. Of het kind fluctueert sterk in prestaties. In alle gevallen is het van belang dat deze kinderen op tijd worden opgemerkt en dan de juiste begeleiding krijgen. Wij bieden dit hoogbegaafdheidsonderwijs aan in de Triade-groepen.”

Image
Image

Uitdagend onderwijs

“We compacten zoveel mogelijk. Dat wil zeggen dat we niet onnodig veel herhaling geven. Onze kinderen hebben vaak genoeg aan één les om een onderwerp onder de knie te krijgen, terwijl andere kinderen daar misschien wel vijf lessen voor nodig hebben. Hierdoor houden we tijd over voor verrijking.” Verrijking houdt in dat het onderwijs aangevuld wordt met extra uitdagende opdrachten en moeilijkere stof. Carin vervolgt: “We willen dat de kinderen leren leren en dat kan alleen door stof aan te bieden die uitdagend is en waar ze hun tanden in moeten zetten. We bieden bijvoorbeeld Spaans aan. Niet omdat we vinden dat ze Spaans moeten leren, maar omdat ze er echt voor moeten werken om het onder de knie te krijgen.”

Veel persoonlijke aandacht

“Naast uitdaging en stimulering is goede persoonlijke begeleiding onmisbaar voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Het is belangrijk dat er aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen, zodat zij zich veilig voelen op school. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van mindsetlessen, het voeren van kindgesprekken of door kinderen te laten samenwerken aan onderzoeksopdrachten.”

Kinderen komen écht tot hun recht

“We willen dat kinderen bij ons door een leerkuil gaan, net als kinderen die niet naar de Triade-groepen gaan. We willen dat ze ervaren dat iets moeilijk kan zijn en dat je dan moet doorzetten. Uiteindelijk vinden we het echter het belangrijkst dat ze zichzelf leren kennen en weten dat dat goed is. Als we zien dat die leerling die eerder niet meer naar school kon of wilde, bij ons weer fluitend door de hal loopt, dan hebben we ons doel bereikt!”