Betrokken leerlingen beter in beeld

Betrokken leerlingen beter in beeld

Expliciete directe instructie (EDI)

Betrokken leerlingen beter in beeld

“Met EDI hebben we de kinderen veel beter in beeld. We kunnen direct hulp bieden. We zien meteen op individueel niveau welke doelen beheerst worden. Bovendien verhoogt het de betrokkenheid van leerlingen.” Hester de Jager, leerkracht van groep 6 en lid van de werkgroep EDI legt uit dat EDI een heel goed instructiemodel is: “EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen.”
Image

“Een goede instructie is de basis van goed onderwijs.”

Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen

“Door het onderwijs en de instructie aantrekkelijk te maken en te houden blijven leerlingen veel meer betrokken. Uiteindelijk is goede instructie de basis van goed onderwijs. Het EDI-model geeft ons de juiste handvatten. Een goede instructie begint bij het activeren van leerlingen en het activeren van de voorkennis. De leerkracht sluit daarbij aan bij de belevingswereld van de leerlingen.”

Beurtenstokjes

“In mijn klas heb ik een beurtenbakje staan dat is gevuld met houten ijsstokjes waarop de namen van de leerlingen staan geschreven. Nadat ik een vraag heb gesteld en de leerlingen de tijd hebben gehad om erover na te denken, pak ik een willekeurig stokje en noem ik de naam van de leerling die op het stokje staat. Na het beantwoorden van de vraag gaat het stokje weer terug in het bakje, zodat de leerlingen weten dat ze opnieuw aan de beurt kunnen komen”, vertelt Hester. “Voorheen konden leerlingen ervoor kiezen om hun vinger niet op te steken. Met de beurtstokjes worden alle leerlingen geactiveerd om na te denken over het antwoord.”

Image
Image

Wisbordjes

Hester legt uit hoe het model bijdraagt aan meer controle op wat de leerlingen opsteken tijdens de instructie: “Daar gebruiken we wisbordjes voor. Wisbordjes zijn plastic bordjes waarop leerlingen hun antwoorden schrijven met een uitwisbare stift en vervolgens aan de leerkracht laten zien. Dit zorgt ervoor dat elke individuele leerling betrokken is en ik direct kan zien of iedereen de uitleg begrepen heeft. Ik kan dan kinderen van wie ik zie dat ze het niet begrepen hebben direct uitnodigen voor een verlengde instructie.”

Schoudermaatjes

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van het EDI-model. Elke vakantie maakt Hester nieuwe tweetallen in de klas: “Het is mogelijk om je leerlingen individueel te laten nadenken, maar je kunt er ook voor kiezen om ze in tweetallen samen te laten werken. Op deze manier kunnen de leerlingen het antwoord of de oplossing van hun schoudermaatje horen en kunnen ze hun eigen gedachten hardop verwoorden, waardoor ze de leerstof beter kunnen begrijpen. Bovendien ontvangen ze feedback op hun eigen antwoord of strategie.”

Teamontwikkeling

Alle leerkrachten zetten zich in om EDI tot een succes te maken. Hester: “We hebben EDI eerst vrijblijvend ontdekt en zijn vervolgens aan de slag gegaan met verdieping. Alle teamleden hebben het EDI-studieboek gelezen. Dit schooljaar doorlopen we de verschillende fases van EDI. We zijn begonnen bij fase 1: het activeren van de voorkennis. Hier hebben we twee weken de focus op gelegd. We oefenen dit schooljaar alle fases. Voor volgend jaar staat er meer verdieping op het programma, waarbij we de verschillende technieken verder gaan uitdiepen.”