Schoolgids

De vereniging en SPCP

De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) die wordt gedragen door vier protestantse kerken in Nunspeet.....

Lees

Lees

Identiteit

Onze school is een gemeenschap waarin liefde tot God en de naaste centraal staat.

Lees

Lees

Onderwijsdoelen

We hebben als doel om het onderwijs aan de leerlingen zo goed als mogelijk te verzorgen.

Lees

Lees

Onderwijsresultaten

We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijk gemiddelde.

Lees

Lees

Onderwijskwaliteit

Blijvende professionalisering en schoolontwikkeling is een speerpunt.

Lees

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van CNS Nunspeet doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient.

Lees