Plezier vergroten met extra uitdaging

Plezier vergroten met extra uitdaging

Plusklas

Plezier vergroten met extra uitdaging

“Onze plusklas is gericht op het proces en niet op het product”, vertelt Hesther Mulder, groepsleerkracht van groep 1/2 en plusklasleerkracht van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. “We willen vooral dat leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn inzicht krijgen in hoe ze leren. Het gaat dan niet om hoe goed de les gemaakt is, maar vooral om wat ze hebben gedaan om tot het resultaat te komen. ”

Image

Leerlingen worden gezien en begeleid

Op maandagmiddag gaat een groep van iets meer dan tien leerlingen uit de groepen 5/6 en 7/8 naar de plusklas. “Dit zijn leerlingen die kenmerken vertonen van meer- of hoogbegaafdheid”, licht Hesther toe. “We herkennen dat bijvoorbeeld aan heel goede resultaten. Het kan ook zijn dat de leerling zich verveelt in de klas. Soms ziet de groepsleerkracht dat er nauwelijks moeite gedaan hoeft te worden voor een toets. Deze leerling wordt dan besproken met de intern begeleider (IB’er). Er volgt meestal verrijking in de klas, maar als ook dat niet de nodige uitdaging biedt, dan kan een leerling naar de plusklas.”

Image

Betrokken ouders

“Bij dat proces worden ouders ook betrokken. We bespreken dat de plusklas mogelijk kansen biedt voor hun kind. Tweemaal per jaar evalueren we de voortgang. Als er aanleiding is om de aanpak te wijzigen, dan betrekken we ouders weer. Het eerste aanspreekpunt is de groepsleerkracht, maar ouders mogen mij altijd benaderen voor meer informatie. Ik beschrijf ook de voortgang voor in het rapport. Hierin staan dan ook de doelen om de komende periode mee bezig te gaan. Tot slot kunnen ouders de groepsactiviteiten volgen via de ouderapp Parro.”

“Kinderen leren leren in de plusklas.”

Foodtruckfestival

“In de eigen groep hebben de leerlingen vakken, zoals rekenen en taal. In de plusklas proberen we zoveel mogelijk te integreren, zodat er niet aan vakken, maar aan leergebieden gewerkt wordt. Momenteel werken we bijvoorbeeld aan het project ‘Foodtruckfestival’. De leerlingen werken in groepjes van drie. Ze ontwerpen de foodtruck, ze bedenken een naam en een menukaart en moeten nog veel meer organiseren. Hierdoor leren ze hoe ze een project het beste kunnen aanpakken, ze leren samenwerken, ze trainen hun groeimindset en zijn bezig met executieve functies, zoals plannen en organiseren. Deze vaardigheden zijn ook onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden.”

Image
Image
Image

Een toren op een bal

Naast projecten die enkele weken duren doet Hesther ook kleinere opdrachten met de plusklas die in dezelfde les afgerond kunnen worden. “Ze moeten bijvoorbeeld een zo hoog mogelijke toren bouwen op een bal. Ze moeten dan bedenken hoe de constructie zo stevig is dat deze voor een bepaalde tijd op de bal blijft staan. Dit doet ook weer een beroep op vaardigheden die niet dagelijks aangesproken worden.”

Succeservaring

“In de plusklas werk ik volgens de ‘Taxonomie van Bloom’. Deze beschrijft de verschillende niveaus van leren. Ik zoek vooral projecten en opdrachten met kenmerken van niveau 4, 5 en 6: analyseren, evalueren en creëren. Dat zorgt wel eens voor frustratie bij kinderen die nooit weerstand hebben ervaren. In de evaluatie leren kinderen dan dat gevoelens van ‘ik kan het niet, ik wil het niet, het lukt nooit’ eigenlijk een leermoment waren; ‘het was moeilijk, maar ik ben verder gegaan, ik heb doorgezet’ voelt dan goed! Ik vind het heel leuk om juist dat met de kinderen te bereiken.”