De verbinding staat centraal

De verbinding staat centraal

Schoolplein

De verbinding staat centraal

“Ons prachtige schoolplein heeft vooral een verbindende functie”, aldus Karel van Bronswijk, groepsleerkracht en locatieleider op de Da Costaschool in Elspeet. “Het schoolplein heeft iets te bieden voor alle leerlingen van de school, van de kleuters tot groep 8. Daarnaast verbindt het schoolplein het nieuwe gebouw met de groene omgeving van Elspeet, in het hart van de Veluwe. Bovendien verbindt het plein de school met de wijk, doordat het ook een speel- en ontmoetingsplaats is buiten schooltijd.”

Image

Nieuw gebouw, nieuw schoolplein

“Het nieuwe schoolgebouw heeft een heel natuurlijke uitstraling door het gebruik van veel hout. Dit uiterlijk is doorgevoerd naar het schoolplein. In de centrale hal van de school is een auditorium met een traptribune en een podium. Aan de buitenzijde van het gebouw wordt dit podium gespiegeld door een buitenpodium voorzien van een geluidsinstallatie. Op dit buitenpodium houden we festiviteiten en vieringen, zoals het Sinterklaasfeest en de sing-out aan het einde van het schooljaar.”

“Het schoolplein heeft iets te bieden voor alle leerlingen.”

Voetballen op straat

Karel legt uit dat er goed nagedacht is over de functie van de buitenruimte: “Aan de voorkant van de school is een ‘kiss-and-ride’ zone. Deze wordt natuurlijk alleen gebruikt bij het halen en brengen van kinderen. Tijdens de speeltijden wordt deze zone gebruikt als voetbalplek. Zo maken we optimaal gebruik van de ruimte.” Voor voetballen is er daarnaast nog een pannakooi. Voor balspellen met de hand is er een basketbalplein.

Image

Verkeersplein en buitenlesdag

Achter de school ligt een heus verkeersplein, met een rotonde, zebrapaden en een tankstation. “Het lijkt wel op het verkeerspark in Assen”, lacht Karel. “De kinderen kunnen daar de verkeersregels oefenen met skelters en fietsjes. Na schooltijd zie je daar kinderen skeeleren.” Eén keer per jaar doet de school mee aan buitenlesdag. “Dan loopt de hele school uit naar het schoolplein. Overal zitten kinderen op de grond met krijt of worden andere opdrachten gedaan.”

Image
Image
Image

Ouders helpen natuurlijke omgeving maken

De zandbak is niet omgeven door beton, maar wordt afgebakend met houten stammen. “Net als de Yalp speeltoestellen”, vertelt Karel. “Die zijn allemaal van hout. Onder de speeltoestellen vind je geen rubber, maar houtsnippers. Er staan planten, heggen en bomen op het plein en dat zal de komende jaren nog verder uitgebreid worden. Twee vaders die hovenier zijn hebben geholpen bij de realisatie en de ouderraad heeft acties gevoerd om financieel bij te dragen.”

Spelen en leren

“Regelmatig zie je leerkrachten met kleuters of leerlingen van groep 3 spelletjes doen op het schoolplein. Er worden vakken of woorden gekrijt om de buitenles mogelijk te maken. Er staan twee grote ijzeren bakken op het plein waarin groep 4 moestuintjes heeft gemaakt en bloemetjes heeft gezaaid. Dit schoolplein wordt alleen maar mooier door de natuur te laten groeien en bloeien. Uiteindelijk was dat ook precies de bedoeling.”