Goed lezen is de basis

Goed lezen is de basis

Taal en lezen

Goed lezen is de basis

“Lezen is belangrijk. Je hebt het niet alleen nodig voor alle vakken zoals rekenen en wereldoriëntatie; je hebt er je hele leven plezier van. We blijven leerlingen dus tot en met groep 8 motiveren om te lezen”, zegt taalcoördinator Jeanet Smit. Jeanet is ook leerkracht van groep 3. “Voorlezen is en blijft daarbij belangrijk, zowel thuis als op school.”

Image

Voorlezen is belangrijk

“Het is heel fijn als leerlingen kunnen lezen. Dit leren ze al in de eerste helft van de basisschoolperiode. Het is echter niet het eindstation. Onze taal is rijk en complex. Dat heeft aandacht en tijd nodig om te ontwikkelen. We moedigen ouders daarom aan om de hele basisschooltijd te blijven voorlezen. Dat is niet alleen leuk voor kinderen, maar zo ontwikkelen ze ook een grotere woordenschat en meer begrip van taal. Als je taal beter begrijpt, begrijp je alles beter.”

“Als je taal beter begrijpt, begrijp je alles beter.”

Moderne methodes

“Op school gebruiken we moderne lesmethodes zoals Veilig Leren Lezen, waar we vanaf groep 3 mee beginnen. In de hogere groepen werken we met de taalmethodes Taal en Spelling op maat, Flits voor technisch lezen en Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen.” Jeanet vervolgt: “Bij de kleuters bieden we veel woorden aan die passen bij het thema. Op onze school werken we in combinatiegroepen. Snelle leerlingen in groep 1 liften bij het leren van letters zo mee met groep 2. Deze leerlingen maken bijvoorbeeld een lettertafel. Ze nemen dan spullen mee die beginnen met een bepaalde letter. In groep 3 werken we in circuits. Leerlingen doen in groepjes leesspelletjes zoals Bingo of woordenmeppertje. Ook speelt bewegend leren een grote rol. We gaan bijvoorbeeld lopend lezen. In de winter doen we soms de lampen uit en gaan we lampjeslezen. Dat is spannend en leuk!”

Image

Met plezier lezen

“Dat staat bij taal en lezen voorop: plezier. Bij veel opdrachten ervaren de leerlingen dat het een spelletje is. Ondertussen werken ze de hele morgen aan taal. In de hogere groepen gaan de leerlingen kilometerlezen. Elke bladzijde staat gelijk aan 100 meter. Samen lezen de leerlingen dan van bijvoorbeeld Nederland naar Frankrijk. Op de kaart wordt de afstand ingekleurd. Als de groep zich dan tot Parijs gelezen heeft, geeft de leerkracht een presentatie over de Eiffeltoren. Dat voelt echt als een doel wat ze samen bereikt hebben. We zien dat leerlingen hierdoor enorm gemotiveerd raken”, vertelt Jeanet enthousiast.

Image
Image
Image

Boeken lezen op school

“Niet lang geleden hebben we de schoolbieb grondig onder de loep genomen. Samen met de bibliotheek hebben we gekeken naar wat goede boeken zijn voor de leerlingen op onze school. Veel boeken zijn weggedaan en nog veel meer boeken zijn aangeschaft. In de toekomst hopen we de bibliotheek nog nauwer te betrekken bij de school.”

Rijke taalomgeving

“We ondernemen heel veel leuke dingen om leerlingen met plezier te laten lezen. In groep 3 hebben we bijvoorbeeld uitgepakt rond het thema safari. De leerlingen maakten zelf een informatieboekje en namen aan het eind alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s mee op safari. Leerlingen verzamelen en presenteren hun eigengemaakte ‘ik-tas’ of maken een boekendoos en leren zo woorden geven aan spullen en situaties. Er zijn spreekbeurten en voorleeswedstrijden. Tijdens de Kinderboekenweek heeft de burgemeester voorgelezen en tijdens de voorleesdagen deed de plaatselijke huisarts dat. In een rijke taalomgeving bereiden we onze leerlingen goed voor op de maatschappij!”